Aleph logo Katalog centralny PB
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w Katalogu Online | Pomoc  
Aleph logo Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona domowa Biblioteki | English 
version  
 
 
  Wyszukiwanie proste  |  Wyszukiwanie w wielu polach  |  Wyszukiwanie w wielu bazach  |  Wyszukiwanie zaawansowane  |  CCL   |   

Wyszukiwanie Common Command Language (CCL)
Wprowadź wyrażenie języka CCL
  Przykład: WAU=(Banach OR Krysicki)
Słowa sąsiadujące?       Nie Tak
Baza do wyszukania          
Wyczyść


Ogranicz wyszukiwanie do:

Języka: Od roku (rrrr): Do roku (rrrr):
Formatu: Typ zbiorów

Wskazówki:

Wskazówka Przy wyszukiwaniu przy pomocy języka CCL dostępne są następujące kody poleceń:

WRD - Wszystkie słowa
WTI - Słowa z pola Tytuł
WAU - Słowa z pola Autor
WSR - Słowa z pola Seria
WUK - Słowa z pola UKD
WYR - Słowa z pola Rok wydania
WLN - Słowa z pola Kod języka
WPU - Słowa z pola Wydawca
LOC - Słowa z pola Sygnatura

Przykład zapytania wyszukiwawczego: WPU=btc AND WYR=2006->2007

Hint Wpisane słowa zostaną znalezione niezależnie od wielkości liter. Na przykład, komputer znajdzie komputer, Komputer jak i KOMPUTER.

Hint Możesz użyć operatorów logicznych AND i OR w wyszukiwaniu. Na przykład, możesz wpisać (serce OR kardiologia) AND chirurgia aby wyszukać rekordy zawierające serce lub kardiologia, razem ze słowem chirurgia.

Hint Użyj znaku ?, aby znaleźć rekordy zawierające części słowa. Na przykład, gol? wyszuka gol, gole, golarz, goleń, golenie, itp. Inny przykład, ? ologia wyszuka antropologia, archeologia, psychologia, itp. Znak ? może być również używany do wyszukiwania różnych wariantów pisowni. Na przykład, alumi?m wyszuka zarówno Amerykańską pisownię, aluminum, jak i Brytyjską pisownię, aluminium.