UNIWERSALNA
KLASYFIKACJA
DZIESIĘTNA

UKD jest to system liczbowego kodowania tematyki książek, by móc je jednoznacznie skatalogować i zakwalifikować do odpowiedniego działu tematycznego. System ten jest międzynarodowy i używany zazwyczaj w bibliotekach technicznych. UKD dzieli całe piśmiennictwo na 10 podstawowych działów, uwzględniając główne dyscypliny naukowe. Oznaczone są one cyframi od 0 do 9:

0Dział ogólny
1Filozofia. Psychologia
2Religia. Teologia. Religioznawstwo
3Nauki społeczne. Prawo. Administracja
4-------------------------------
5Matematyka. Nauki przyrodnicze
6Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
7Sztuka. Rozrywki. Sport
8Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
9Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

Działy te są następnie rozbudowywane w miarę potrzeb klasyfikowanych zbiorów np.:

6Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
60Biotechnologia. Inżynieria genetyczna. Bioetyka
61Medycyna. Anatomia. Fizjologia. Higiena. Dietetyka
62Inżynieria. Technika. Postęp naukowo-techniczny. Inżynieria bezpieczeństwa
629Technika środków transportu ogólnie
629.3Technika środków transportu lądowego. Motocykle. Rowery
629.33/.37Technika samochodowa. Samochody
629.331Samochody osobowe
629.4Tabor kolejowy. Trakcja. Wagony. Pojazdy szynowe. Koleje. Budowa linii kolejowych. Koleje specjalne

Aby odszukać w katalogu komputerowym książki o interesującej nas tematyce można więc korzystać z UKD. Jeśli szukamy zagadnień związanych z obsługą, eksploatacją czy też naprawą samochodów osobowych w zakładce Przeglądaj zaznaczamy w rubryce Wybierz indeks do przeglądania - Zagadnienie/UKD, natomiast w rubryce Wpisz słowo lub frazę - wpisujemy symbol odpowiadający wybranemu zagadnieniu lub jego "odpowiednik słowny". Takie same możliwości poszukiwania mamy w zakładce Wyszukaj, np.:

629.331 lub samochody osobowe

Gdy interesuje nas biotechnologia wpisujemy:

60 lub biotechnologia

Zobacz: Schemat ustawienia księgozbioru wg UKD, książek znajdujących się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Białostockiej

[oprac.: Agnieszka Jancewicz, Elżbieta Mickiewicz, Joanna Cyuńczyk - Oddział Opracowania Zbiorów]

Zobacz: Schemat ustawienia księgozbioru wg UKD, książek znajdujących się w Czytelni Biblioteki Wydziału Architektury

Zobacz: Schemat ustawienia księgozbioru wg UKD, książek znajdujących się w Czytelni Biblioteki Wydziału Inżynierii Zarządzania

Zobacz: Schemat ustawienia księgozbioru wg UKD, książek znajdujących się w Czytelni Biblioteki Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku