Transliteracja znaków cyrylickich na podstawie PN-ISO 9


W odniesieniu do książek zakupionych po 1 stycznia 2005 roku w katalogu BG PB będą stosowane nowe zasady transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie (zgodnie z PN-ISO 9 Transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie). Tym samym zmienia się sposób realizacji następującej grupy znaków:

Litera Dotychczas od 1.I.2005 Język
ё jo ё białoruski, rosyjski
ю ju û .
я ja â .
х ch h .
щ šč ŝ rosyjski, ukraiński
є je ê ukraiński


Przy wyszukiwaniu w katalogu ALEPH należy sprawdzać obie formy realizacji znaków. Przykład wyszukiwania nazwiska:


    Juchnavec, Janka - transliteracja według PN-83/N-010-1
    oraz zapisanego jako
    Ûhnavec, Ânka - transliteracja według PN ISO 9

[oprac.: Elżbieta Kierejczuk - Oddział Opracowania Druków Zwartych]