RPUB [Rodzaj publikacji] - objaśnienia kodów

 • ALF - artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej
 • ALF - suplement
 • ALM - artykuły w czasopismach z listy ministerialnej
 • ALM - suplement
 • artykuł - artykuły w pozostałych czasopismach
 • ALF/ALM - redaktorstwo
 • --------------------------------------------------------------------------------
 • monografia
 • monografia - rozdział
 • monografia - redaktorstwo
 • podręcznik
 • podręcznik - rozdział
 • skrypt
 • książka informacyjna
 • książka pomocnicza
 • raport
 • --------------------------------------------------------------------------------
 • referat
 • referat - Web of Science
 • materiały konferencyjne
 • materiały konferencyjne - redaktorstwo
 • --------------------------------------------------------------------------------
 • doktorat
 • recenzja
 • --------------------------------------------------------------------------------
 • MRA - monografie opublikowane przez renomowane wydawnictwa w języku angielskim
 • MRP - mononografie opublikowane przez renomowane wydawnictwa w językach kongresowych (oprócz jęz. ang.)
 • MK - monografie opublikowane przez renomowane wydawnictwa o zasięgu krajowym (w językach niekongresowych)
 • MU - monografie opublikowane przez ośrodki uczelniane
 • MP - monografie pozostałe
 • --------------------------------------------------------------------------------
 • PODA - podręczniki opublikowane w języku angielskim
 • PODP - podręczniki opublikowane w językach kongresowych (oprócz jęz. ang.)
 • PODK - podręczniki opublikowane w wydawnictwach o zasięgu krajowym (w języka ch niekongresowych)
 • SKR - skrypty
 • ILZ - książki pomocnicze: instrukcje, laboratoria, zbiory zadań itp.
 • INF - książki informacyjne
 • PN - książki popularnonaukowe
 • RAP - raporty
 • --------------------------------------------------------------------------------
 • WZF - fragment (rozdział, hasło) w wydawnictwach zwartych
 • --------------------------------------------------------------------------------
 • ALF - artykuły w czasopismach renomowanych z listy filadelfijskiej
 • ALM - artykuły w czasopismach znajdujących się na liście ministerialnej
 • AR - artykuły w pozostałych czasopismach renomowanych
 • AKBN - artykuły w czasopismach znajdujących się na listach KBN
 • AU - artykuły w czasopismach uczelnianych znajdujących się na listach KBN
 • AP - artykuły w czasopismach pozostałych
 • AB - artykuły w czasopismach branżowych
 • APN - artykuły w czasopismach popularnonaukowych
 • --------------------------------------------------------------------------------
 • RRA - referaty na renomowanych konferencjach w języku angielskim
 • RRP - referaty na renomowanych konferencjach w językach kongresowych (oprócz jęz. ang.)
 • RAN - referaty na konferencjach organizowanych przez akademie nauk
 • RPK - referaty na konferencjach o zasięgu krajowym (w językach kongresowych)
 • RP - referaty na konferencjach pozostałych
 • S - streszczenia opublikowane w materiałach konferencyjnych
 • --------------------------------------------------------------------------------
 • RED - redaktorstwo
 • REC - recenzje, tłumaczenia, wywiady, polemiki
 • DOK - rozprawa doktorska