Aleph logo Katalog centralny PB
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w Katalogu Online | Pomoc  
Aleph logo Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona domowa Biblioteki | English 
version  
 
 
Wybierz jeden z podkatalogów lub bazę danych:
Katalog centralny Politechniki Białostockiej

Baza publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB Baza prac naukowo-badawczych PB
Baza prac dyplomowych studentów PB
Baza czasopism on-line dostępnych w sieci PB poprzez serwis AtoZ (alfabetyczna lista czasopism)

Podkatalogi Katalogu centralnego Politechniki Białostockiej (przeszukiwanie zawężone do zasobów danej biblioteki):
Bibl. Główna Bibl. Wydz. Archit. Bibl. Wydz. Inż. Zarz. Bibl. Inst. Nauk Leśnych

Podkatalogi Katalogu centralnego Politechniki Białostockiej (przeszukiwanie zawężone do rodzaju lub typu zbiorów):
Książki w języku polskim Czasopisma
Książki w językach obcych Czasopisma i zeszyty specjalne
Podręczniki akademickie E-książki (baza książek dostępnych online)
Konferencje Rozprawy doktorskie
Wydawnictwa z CD Literatura firmowa
Biblioteka Młodego Naukowca Zbiory audiowizualne
Literatura beletrystyczna Normy
Lektury szkolne