Aleph logo Prace Dyplomowe
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w katalogu | Pomoc  
Aleph logo Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona domowa Biblioteki | English 
version
 
 
  Wyszukiwanie proste  |  Wyszukiwanie w wielu polach  |  Wyszukiwanie zaawansowane  |  CCL   |   

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 735 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 listopada 2017 roku baza Prac Dyplomowych jest raz w roku, do dnia 31 stycznia, aktualizowana o dane dotyczące prac obronionych w roku poprzednim.
Archiwum PB jest miejscem docelowym przechowywania i udostępniania prac dyplomowych. Przed wypełnieniem wniosku o udostępnienie pracy dyplomowej zalecany jest kontakt mailowy z pracownikiem Archiwum w celu upewnienia się, że realizacja zamówienia będzie możliwa.
Archiwum Uczelniane Politechniki Białostockiej
Prace dyplomowe z ostatnich dwóch lat nie są dostępne.
Zgodnie z INSTRUKCJĄ DOTYCZĄCĄ ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM UCZELNIANEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ "Jednostki organizacyjne Uczelni przechowują akta po zakończeniu sprawy przez okres dwóch lat,
a po tym terminie przekazują je do Archiwum Uczelnianego".


Wyszukiwanie proste
Wpisz słowo lub frazę
Pole do wyszukiwania
Słowa sąsiadujące? Nie Tak
Baza do wyszukiwania
Wyczyść

Ogranicz wyszukiwanie do:

Języka: Od roku: Do roku: rrrr (Użyj ? jeżeli nie używasz pól od/do)
Formatu:

Podpowiedzi wyszukiwania:

Hint Jeżeli wybierzesz Tak dla "Słów sąsiadujących", możesz wpisać frazę programowanie komputerowe a system zrozumie, że szukasz rekordów zawierających słowo komputerowe OBOK słowa programowanie.

Hint Wpisane słowa zostaną znalezione niezależnie od wielkości liter. Na przykład, komputer znajdzie komputer, Komputer jak i KOMPUTER.

Hint Możesz użyć operatorów logicznych AND i OR w wyszukiwaniu. Na przykład, możesz wpisać (serce OR kardiologia) AND chirurgia aby wyszukać rekordy zawierające serce lub kardiologia, razem ze słowem chirurgia.

Hint Użyj znaku ?, aby znaleźć rekordy zawierające części słowa. Na przykład, gol? wyszuka gol, gole, golarz, goleń, golenie, itp. Inny przykład, ? ologia wyszuka antropologia, archeologia, psychologia, itp. Znak ? może być również używany do wyszukiwania różnych wariantów pisowni. Na przykład, alumi?m wyszuka zarówno Amerykańską pisownię, aluminum, jak i Brytyjską pisownię, aluminium.