Tytuły, które pojawiły się w Katalogu Online w 2020 r.

Prezentowane wykazy tytułów obejmują nowe nabytki Biblioteki (zakup, wymiana, darowizny).
Biblioteka I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Biblioteka Główna pokaż pokaż pokaż pokaż
Biblioteka Wydziału Architektury pokaż pokaż pokaż pokaż
Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania pokaż pokaż pokaż
Biblioteka Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku pokaż pokaż pokaż
Nabytki Biblioteki Politechniki Białostockiej (łącznie) pokaż pokaż pokaż pokaż