Archiwalny serwis www
może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
Dostępna cyfrowo wyszukiwarka naukowa znajduje się tutaj

Aleph logo Katalog centralny PB
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w Katalogu Online | Pomoc  
Aleph logo Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona domowa Biblioteki | English 
version  
 
 
  Wyszukiwanie proste  |  Wyszukiwanie w wielu polach  |  Wyszukiwanie w wielu bazach  |  Wyszukiwanie zaawansowane  |  CCL   |   

ZAMÓWIONE KSIĄŻKI ODSYŁANE SĄ DO MAGAZYNÓW, JEŻELI NIE ZOSTANĄ ODEBRANE W CIĄGU:
4 dni od daty realizacji zamówienia - w przypadku studentów studiów dziennych (z wyjątkiem studentów wydziałów zamiejscowych), uczniów szkół przy PB, pracowników oraz czytelników spoza Uczelni,
16 dni od daty realizacji zamówienia - w przypadku studentów studiów zaocznych oraz wszystkich studentów wydziałów zamiejscowych.
Jak poszukiwać literatury na określony temat - ustawienie książek w Czytelni Książek i w Czytelniach Specjalistycznych wg UKD [Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej]
Wyszukiwanie proste
Wpisz słowo lub frazę
Pole do wyszukiwania
Słowa sąsiadujące? Nie Tak
Baza do wyszukiwania
Wyczyść

Ogranicz wyszukiwanie do:

Języka: Od roku (rrrr): Do roku (rrrr):
Formatu: Typ zbiorów

Podpowiedzi wyszukiwania:

Hint Jeżeli wybierzesz Tak dla "Słów sąsiadujących", możesz wpisać frazę programowanie komputerowe a system zrozumie, że szukasz rekordów zawierających słowo komputerowe OBOK słowa programowanie.

Hint Wpisane słowa zostaną znalezione niezależnie od wielkości liter. Na przykład, komputer znajdzie komputer, Komputer jak i KOMPUTER.

Hint Możesz użyć operatorów logicznych AND i OR w wyszukiwaniu. Na przykład, możesz wpisać (serce OR kardiologia) AND chirurgia aby wyszukać rekordy zawierające serce lub kardiologia, razem ze słowem chirurgia.

Hint W celu wyszukania rekordów nie zawierających określonych słów należy użyć operatora logicznego NOT. Na przykład, po wpisaniu analiza NOT matematyczna zostaną wybrane rekordy zawierajace w tytule słowo analiza i nie zawierające słowa matematyczna.

Hint Użyj znaku ? lub * , aby znaleźć rekordy zawierające części słowa. Na przykład, gol? wyszuka gol, gole, golarz, goleń, golenie, itp. Inny przykład, ? ologia wyszuka antropologia, archeologia, psychologia, itp. Znak ? może być również używany do wyszukiwania różnych wariantów pisowni. Na przykład, alumi?m wyszuka zarówno Amerykańską pisownię, aluminum, jak i Brytyjską pisownię, aluminium.

Hint Znak % po którym występuje liczba, może wystąpić pomiędzy dwoma słowami aby wskazać, że interesują nas słowa oddzielone co najwyżej podaną liczbą innych słów. Przy tym kolejność występowania słów nie ma znaczenia. Na przykład wprowadzenie polski %3 ballady odpowiada wyrażeniom ballady z Polski, ballady z krańców Polski jak i polski sposób na ballady.

Hint Znak ! odpowiada jednemu znakowi w słowie. Zastępuje na swojej pozycji dowolny znak. Na przykład wprowadzenie w!da spowoduje wyszukanie zarówno słów woda jak i wada. Znak ! po którym występuje liczba, może wystąpić pomiędzy dwoma słowami aby wskazać, że interesują nas słowa oddzielone co najwyżej podaną liczbą innych słów. Przy tym kolejność występowania słów ma znaczenie. W tym wypadku polski !3 ballady odpowiada wyrażeniom ballady z Polski i ballady z krańców Polski ale nie polski sposób na ballady.

Hint Znak # może być użyty, aby wskazać na różne możliwości pisowni tego samego słowa. Na przykład proces#or odpowiada słowom procesor jak i processor.